Hoodies & sweatshirt

Hoodies från South West och 8848 ALTITUDE.

Önskar ni reklamtryck så kan vi ordna detta genom ett tätt samarbete med ett bra tryckeri. De kan dessutom trycka i små som stora volymer och med små volymer räknar vid med ett exemplar till hundratals. 

Önskar du som företagare en större volym än 3 plagg? I båda avseendena mailar ni:

mikael@kbt-coacherna.se