HLC Alcogel 250 ml.

  • 169 kr

I lager.
Artikelnummer: 258
Dela

HLC Alcogel används främst i huvudsak för desinfektion av händer men kan även användas till personliga tillhörigheter så som plånbok och mobiltelefon (prova först att det inte missfärgar). HLC Alcogel är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus. HLC Alcogel verkar snabbt och klibbar inte efter avdunstning. Tillsatsen av glycerin gör att huden behåller sin naturliga fuktighetsbalans och hindrar därmed uttorkning. Hållbarheten är lång, flera år, men tänk på att alkoholen kan avdunsta i öppen förpackning.

 Hur använder man Alcogel för desinfektion? 
Applicera rikligt av HLC Alcogel på torr och ren hud. Gnid in i händerna noggrant och låt lufttorka.

Mängd: 250 ml

Ingredienser: Alcohol Denat, Aqua,Isopropyl Alcohol, Glycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol 

FARA. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn.  Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.  Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Om besvär uppstår kontakta läkare eller ring giftinformationscentralen